18.06.2019

Laboratorium Naturella – spółka której wyłącznym właścicielem jest notowana na NewConnect Boruta Zachem, zawarła kontrakt z Katarzyną Bosacką. Znana dziennikarka prasowa i telewizyjna została ambasadorką dwóch ekologicznych marek firmy na polskim rynku. Spółka zapowiada rozpoczęcie długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem Katarzyny Bosackiej jeszcze w drugim kwartale.

Pigmenty nieorganiczne

Czerwień żelazowa B-160

Przybliżony odcień

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Nr katalogowy 7924

Charakterystyka

Pigment C.I. Pigment Red 101
Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie, max.% 1
pH zawiesiny wodnej 4-7
Zawartość substancji lotnych w temp.105°C, max.% 0,8
Pozostałość po przesiewie, max.% 0,3
Liczba olejowa, max 30
Odporność na temperaturę (°C) 500
Odporność na światło 8
Odporność na cement odporny
resistant
Odporność na wapno odporny
resistant

Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania produktu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania produktu, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji.