05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Pigmenty do tworzyw sztucznych

Oranż pigmentowy G

Przybliżony odcień

Przedstawiona barwa jest odwzorowaniem komputerowym i może nieznacznie różnić się od odcienia uzyskanego na określonym materiale

Nr katalogowy 8072

Charakterystyka

Pigment C.I. Pigment Orange 13
Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie, max.% 1
pH zawiesiny wodnej 4-8
Zawartość substancji lotnych w temp.105°C, max.% 1,5
Pozostałość po przesiewie, max.% 0,5
Liczba olejowa, max 40
Odporność na temperaturę (°C) 170
Odporność na światło 6
Odporność na wodę min 3-4
Odporność na ksylen min 4-5

Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania produktu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania produktu, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji.