05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Heliofory do farb

Heliofor TFB-1

Charakterystyka

Kolor produktu żółty proszek
Zakres pH
Zakres gęstości
Metoda stosowania i dawkowanie Heliofor TFB -1 należy dodawać do farb, zapewniając równocześnie jego dobre roztarcie w masie (rozprowadzenie). W zależności od wymaganego przyrostu białości stosuje się dawki od 0,01 % do 0,1 %
Cechy szczególne Nierozpuszczalny w wodzie.

Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania produktu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania produktu, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji.

Zastosowanie

Rozjaśniacz optyczny stosowany do podnoszenia białości białych farb rozpuszczalnikowych.