05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Heliofory do farb

Heliofor PP

Charakterystyka

Kolor produktu żółto-brunatny płyn
Zakres pH 7 - 10
Zakres gęstości 1,1 – 1,2 g/cm3
Metoda stosowania i dawkowanie Można go stosować ze związkami niejonowymi i anionowymi. Stosowanie go ze środkami kationowymi wymaga każdorazowego sprawdzenia czy nie następuje wytrącanie się osadu składników mieszaniny. Przy podnoszeniu białości farb stosuje się dawki od 1 kg do 5 kg na 1 tonę farby.
Cechy szczególne Wykazuje średnią wrażliwość na środki utleniające, niewrażliwy jest na alkalia, niewrażliwy jest na środki redukujące.

Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania produktu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania produktu, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji.

Zastosowanie

Rozjaśniacz optyczny polecany do podnoszenia białości wodnych farb dyspersyjnych zawierających jako zagęstniki pochodne celulozy.