05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Media o nas

Puls Biznesu: Boruta rozwija innowacyjne technologie

Boruta-Zachem jest właścicielem nowatorskiej technologii wytwarzania biosurfaktantów. Uzyskane w oparciu o nią substancje wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, naftowym i  kosmetycznym jako alternatywa dla tradycyjnych surfaktantów. Wartość rynku tych ostatnich wycenia się na ponad 20 mld USD – szacuje się, że ta wartość przez kilka najbliższych lat może wzrosnąć do 36 mld USD. Produkcja biosurfaktantów ma duże szanse, by stać się istotą częścią rynku surfaktantów. 

Krokiem milowym dla Spółki będzie rozruch technologiczny instalacji – działania te pozwolą ocenić jak procesy, zbadane w laboratorium, przekładają się na masową produkcję. Na bazie linii produkcyjnej biosurfaktantów Spółka planuje utworzenie biorafinerii. Dla bezpieczeństwa tego przedsięwzięcia - celów inwestycyjnych -  Boruta-Zachem powołała do życia dwie spółki celowe: Boruta–Zachem Innowacje oraz Boruta–Zachem Biochemia. 

 

Pełna treść artykułu w papierowym wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 28 sierpnia 2015 oraz na płatnym serwisie archiwum.pb.pl