11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Media o nas

Puls Biznesu: Boruta rozwija innowacyjne technologie

Boruta-Zachem jest właścicielem nowatorskiej technologii wytwarzania biosurfaktantów. Uzyskane w oparciu o nią substancje wykorzystywane są w przemyśle chemicznym, naftowym i  kosmetycznym jako alternatywa dla tradycyjnych surfaktantów. Wartość rynku tych ostatnich wycenia się na ponad 20 mld USD – szacuje się, że ta wartość przez kilka najbliższych lat może wzrosnąć do 36 mld USD. Produkcja biosurfaktantów ma duże szanse, by stać się istotą częścią rynku surfaktantów. 

Krokiem milowym dla Spółki będzie rozruch technologiczny instalacji – działania te pozwolą ocenić jak procesy, zbadane w laboratorium, przekładają się na masową produkcję. Na bazie linii produkcyjnej biosurfaktantów Spółka planuje utworzenie biorafinerii. Dla bezpieczeństwa tego przedsięwzięcia - celów inwestycyjnych -  Boruta-Zachem powołała do życia dwie spółki celowe: Boruta–Zachem Innowacje oraz Boruta–Zachem Biochemia. 

 

Pełna treść artykułu w papierowym wydaniu Pulsu Biznesu z dnia 28 sierpnia 2015 oraz na płatnym serwisie archiwum.pb.pl