05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Media o nas

Forsal: Boruta-Zachem odnotował wzrost aktywów i przychodów w 2014 r.

Boruta-Zachem odnotował wzrost rzeczowych aktywów trwałych z 6,1 mln zł do 16 mln zł po czterech kwartałach 2014 r., w związku z realizacją inwestycji w produkcję biosurfaktantów, podczas gdy przychody operacyjne wzrosły o 5,2% r/r do 19,7 mln zł, podała spółka.

„W 2014 r. udało nam się zrealizować trzy główne cele biznesowe: rozwój działalności podstawowej i zwiększenie sprzedaży, debiut na NewConnect oraz przygotowanieinfrastruktury pod uruchomienie linii produkcyjnej biosurfaktantów. Koszty związane z przygotowaniem inwestycji i debiutem na rynku New Connect sięgnęły ponad 0,5 mln zł i obciążyły wynik finansowy za 2014 r. Warto tutaj podkreślić, że gdyby nie inwestycje i koszty związane z upublicznieniem spółki, zysk na sprzedaży byłby o 40% wyższy niż w 2013 r. Podjęte w roku 2014 wysiłki na rzecz rozwoju Boruty-Zachem znajdą odzwierciedlenie w wynikach finansowych za 2015 r." - powiedział wiceprezes spółki Marcin Pawlikowski, cytowany w komunikacie.

Pełna treść artykułu na forsal.pl