05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Media o nas

Inwestycje.pl: Boruta-Zachem zbiera kapitał na inwestycje

W dniu ogłoszenia wyników za IIIQ 2014 roku, zarząd innowacyjnej bydgoskiej spółki działającej w sektorze chemicznym i biotechnologicznym przebywa w Londynie na spotkaniach z inwestorami finansowymi i branżowymi. Boruta-Zachem pozyskuje kapitał na wkład własny do uruchomienia produkcji biosurfaktantów oraz na wnioski na dofinansowanie badań w 2015 roku przy współpracy ze swoim doradcą rynku AIM, Strand Hanson.

Zysk ze sprzedaży jest niższy na koniec IIIQ 2014 r. w stosunku do IVQ 2013 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe w IVQ ubiegłego roku - rozwiązanie rezerwy emerytalnej - oraz znaczne koszty poniesione przez spółkę w związku z jej upublicznieniem. Większość wysokomarżowej sprzedaży zaplanowanej na 2014 r. będzie realizowana w IVQ br. Zarząd spodziewa się, że na koniec roku wynik ze sprzedaży będzie wyraźnie lepszy od ubiegłorocznego.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu inwestycje.pl