11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Media o nas

Inwestycje.pl: Boruta-Zachem zbiera kapitał na inwestycje

W dniu ogłoszenia wyników za IIIQ 2014 roku, zarząd innowacyjnej bydgoskiej spółki działającej w sektorze chemicznym i biotechnologicznym przebywa w Londynie na spotkaniach z inwestorami finansowymi i branżowymi. Boruta-Zachem pozyskuje kapitał na wkład własny do uruchomienia produkcji biosurfaktantów oraz na wnioski na dofinansowanie badań w 2015 roku przy współpracy ze swoim doradcą rynku AIM, Strand Hanson.

Zysk ze sprzedaży jest niższy na koniec IIIQ 2014 r. w stosunku do IVQ 2013 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe w IVQ ubiegłego roku - rozwiązanie rezerwy emerytalnej - oraz znaczne koszty poniesione przez spółkę w związku z jej upublicznieniem. Większość wysokomarżowej sprzedaży zaplanowanej na 2014 r. będzie realizowana w IVQ br. Zarząd spodziewa się, że na koniec roku wynik ze sprzedaży będzie wyraźnie lepszy od ubiegłorocznego.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu inwestycje.pl