19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Media o nas

Inwestycje.pl: Boruta-Zachem zbiera kapitał na inwestycje

W dniu ogłoszenia wyników za IIIQ 2014 roku, zarząd innowacyjnej bydgoskiej spółki działającej w sektorze chemicznym i biotechnologicznym przebywa w Londynie na spotkaniach z inwestorami finansowymi i branżowymi. Boruta-Zachem pozyskuje kapitał na wkład własny do uruchomienia produkcji biosurfaktantów oraz na wnioski na dofinansowanie badań w 2015 roku przy współpracy ze swoim doradcą rynku AIM, Strand Hanson.

Zysk ze sprzedaży jest niższy na koniec IIIQ 2014 r. w stosunku do IVQ 2013 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe w IVQ ubiegłego roku - rozwiązanie rezerwy emerytalnej - oraz znaczne koszty poniesione przez spółkę w związku z jej upublicznieniem. Większość wysokomarżowej sprzedaży zaplanowanej na 2014 r. będzie realizowana w IVQ br. Zarząd spodziewa się, że na koniec roku wynik ze sprzedaży będzie wyraźnie lepszy od ubiegłorocznego.

Pełna treść artykułu dostępna jest na portalu inwestycje.pl