05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Materiały prasowe

Linia produkcyjna biosurfaktantów ukończona!

Zgodnie z planem inwestycji spółka zrealizowała budowę i połączyła instalacje do produkcji biosurfaktantów oraz  utworzyła dział badawczo-rozwojowy z zapleczem laboratoryjnym.

Podpisany z PARP aneks do umowy na dofinansowanie zobowiązuje spółkę do ustawienia stanu gotowości linii produkcyjnej na dzień 31 marca 2016 r. Do tego czasu dział badawczo rozwojowy  Boruty-Zachem będzie optymalizował parametry produkcji w procesie rozruchu technologicznego. Kalibracja instalacji dla nowatorskiej technologii ma zapewnić realizację m.in. zasad bezodpadowej produkcji przemysłowej, zmniejszenia zużycia wody i emisji CO2  - wskaźników wymaganych zapisami aneksu.

- Dziękuję wszystkim współpracownikom za wysiłek, który włożyli w powodzenie naszego projektu. Linia produkcyjna biosurfaktantów powstała. Jest to dla nas ogromny sukces. W ciągu półtora roku zorganizowaliśmy finansowanie, logistykę, zakupy, międzynarodową promocję naszej technologii i rozwinęliśmy badania udoskonalające ją. Wzbudziliśmy zainteresowanie i nawiązaliśmy kontakty handlowe z europejskimi potentatami branży chemicznej. Przed nami rozruch technologiczny – teraz technicy i laboranci ustawią parametry produkcji tak, aby była efektywna. Dane z pomiarów dla poszczególnych procesów wykorzystamy w budowaniu modeli dla planowanej biorafinerii, dla której mamy już fundamenty – Marcin Pawlikowski, prezes zarządu Boruta-Zachem SA.

Dla rozwoju biznesu, w tym biorafinerii, realizacji potrzeb inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych Boruta-Zachem SA powołała w 2015 r. dwie spółki zależne Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o.