18.06.2019

Laboratorium Naturella – spółka której wyłącznym właścicielem jest notowana na NewConnect Boruta Zachem, zawarła kontrakt z Katarzyną Bosacką. Znana dziennikarka prasowa i telewizyjna została ambasadorką dwóch ekologicznych marek firmy na polskim rynku. Spółka zapowiada rozpoczęcie długoterminowej kampanii promocyjno-edukacyjnej z udziałem Katarzyny Bosackiej jeszcze w drugim kwartale.

Usługi

Pracownia Analizy Strukturalnej - Spektroskopia Ramana

Prowadzimy badania i oferujemy usługi z zakresu obrazowania chemicznego oraz identyfikacji substancji organicznych i nieorganicznych w skali mikro- i makroskopowej metodą spektroskopii Ramana z rozdzielczością przestrzenną na poziomie 0.1 µm.


Wyposażenie pracowni:

Konfokalny mikroskop Ramana DXR2 Thermo Scientific

lasery:
     - niebieski (455nm)
     - NIR (785nm)
precyzyjny stolik automatyczny o rozdzielczości 0.1 µm:
     - identyfikacja małych obiektów / małych fragmentów próbek w tym wtrąceń
     - oprogramowanie do zbierania map spektralnych i analizy obrazu umożliwiającej wyznaczenie rozkładu składników na powierzchni próbki
     - analiza konfokalna (w głąb) materiałów warstwowych (np. opakowań) z wyznaczeniem grubości warstw
przystawka do bezstratnych pomiarów dużych obiektów nie mieszczących się pod mikroskopem
szeroki wybór bibliotek widm Ramana związków organicznych i nieorganicznych (~15 000 widm) umożliwiających wiarygodną identyfikację materiałów

Typowe zastosowania:

 • identyfikacja zanieczyszczeń w materiałach produkcyjnych
 • analiza materiałów polimerowych (identyfikacja materiałów, warstw, wtrąceń/defektów)
 • analiza próbek biologicznych (identyfikacja, zmiana pod wpływem środków kosmetycznych, badania tkanek w diagnostyce schorzeń, kamieni nerkowych, badania mikroorganizmów)
 • analiza rozkładu przestrzennego składników w próbkach farmaceutycznych
 • badania materiałów węglowych (grafen, itp.)
 • badania dzieł sztuki, kamieni szlachetnych, bursztynu, itp.
 • analiza próbek geologicznych / minerałów
 • pomiary materiałów fotowoltaicznych, fotoluminescencyjnych, półprzewodnikowych
 • prace badawczo-rozwojowe z dziedziny baterii litowo-jonowych
 • pomiary in-situ materiałów katalitycznych

Przykłady zastosowań

analiza rozkładu przestrzennego składników w próbkach farmaceutycznych: tabletka przeciwbólowa


analiza materiałów polimerowych: laminatyJakie próbki można badać techniką

 • substancje stałe i ciekłe w tym z zawartością wody
 • związki organiczne i nieorganiczne
 • materiały węglowe
 Jakich próbek nie można badać techniką Ramana:
 • metale i powłoki metaliczne
 • gazy
 • analiza śladowa (<1-2%) w próbkach homogenicznych

Czym jest spektroskopia Ramana?

Jest to technika spektroskopii molekularnej komplementarna do spektroskopii w podczerwieni wykorzystująca promieniowanie lasera do wzbudzenia rozproszenia Ramana. Widmo Ramana podobnie jak widmo w podczerwieni jest do pewnego stopnia jak odcisk palca umożliwiający identyfikację chemiczną materiału poprzez wyszukanie w bazie widm. Spektroskopia molekularna umożliwia identyfikację związków chemicznych, ale nie daje informacji o składzie pierwiastkowym.

Jeśli chcesz zlecić badania w tym zakresie skontaktuj się z nami w zakładce kontakt.