05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Posiadamy technologię umożliwiającą wytwarzanie biosurfaktantu z biomasy rzepakowej

Projekty UE

Tytuł projektu:

Produkcja ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów

Opis:

Boruta-Zachem Kolor wprowadzi przemysłową produkcję surfaktantów pochodzenia biologicznego, na bazie którego wytworzy – ekologiczne mydło oraz ekologiczne płyn do mycia naczyń. Technologia, która zostanie wdrożona w ramach projektu jest innowacyjna na skalę światową. Posiadane know-how zostało zgłoszone do opatentowania, a uzyskane sprawozdanie o stanie techniki potwierdziło zdolność patentową wynalazku.

Wprowadzane na rynek produkty będą pierwszymi produktami chemii gospodarczej i kosmetycznej wykorzystujące naturalną surfaktynę, czyli biosurfaktynę syntetyzowaną przez bakterie ze szczepu Bacillus wyizolowane z zalegających makuch rzepakowych.

Wartość projektu: XXX zł