19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Oferty Pracy

Kariera

Pracownik Naukowy działu Badań i Rozwoju (Scientist) (PR-02-2017) (archiwalne)

 

Pracując dla nas będziesz uczestniczyć w pracach badawczych przy zastosowaniu szczepów probiotycznych do produkcji biosurfaktantów i polimerów. Proces produkcji zakłada zastosowanie technik fermentacji na podłożu stałym, co pozwoli na zwiększenie stężenia końcowych produktów oraz poprawę wydajności procesu. Zadanie idealnie wpisuje się w realizowaną przez firmę agendę circular economygreen chemistry. Będziesz pracować w zespole składającym się z biotechnologów, mikrobiologów, chemików oraz inżynierów procesowych. Przy współpracy z kadrą z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy będziesz rozwijać pierwszą w Polsce biorafinerię. Dodatkowo zyskasz dostęp do nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej m.in. mikroskopii fluorescencji, spektroskopii ramanowskiej, UPLC z fazą nadkrytyczną lub chromatografii odśrodkowej.

Wymagania

 • Ukończone studia II stopnia na kierunku biotechnologia, mikrobiologia, chemia kosmetyków bądź pokrewne
 • Praktyczna znajomość technik fermentacji bakteryjnej
 • Doświadczenie w izolacji i identyfikacji mikroorganizmów oraz prowadzeniu biblioteki szczepów
 • Doświadczenie w pracy na HPLC
 • Umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy badawczej i planowania przyszłych eksperymentów
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na śledzenie literatury fachowej, przygotowywanie publikacji w języku angielskim oraz udział w konferencjach międzynarodowych (warunek konieczny)
 • Umiejętność pracy w zespole, świetna komunikacja i organizacja 

Poszukiwane umiejętności (mile widziane)

 • Badanie uzdolnień metabolicznych wyizolowanych szczepów w kierunku rozkładu biomasy
 • Modyfikacja wyselekcjonowanych szczepów przy zastosowaniu technik mutagenezy i biologii molekularnej
 • Pomiar odporności wyselekcjonowanych szczepów na bakteriofagi
 • Znajomość technik screeningu do badania aktywności enzymów przy użyciu kolorymetrii, spektrofotometrii lub UPLC
 • Praktyczna znajomość technik DSP przy odzyskiwaniu produktów fermentacji
 • Doświadczenie w pracy na UPLC, NIR, mikroskopii konfokalnej, spektroskopii ramanowskiej oraz przy użyciu ekstrakcji z CO2, suszarni rozpyłowej bądź ultradźwięków
 • Odbyty staż w przemyśle lub innej jednostce badawczej w ramach praktyk np. Erasmus
 • Doświadczenie w pracy przy formulacji kosmetyków i ocenie ich stabilności będzie dodatkowym atutem

 Oferujemy

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i pierwszej w Polsce biorafinerii
 • Możliwość dalszego rozwoju naukowego w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego lub Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy po pozytywnym przejściu egzaminu wstępnego (więcej informacji na temat wymagań dostępne na stronie)

 

Prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres lp.mehcaz-aturobnl@bzikswezsamot.jeimoltrab w terminie do końca stycznia 2018. List motywacyjny powinien zawierać przykłady na znajomość wymienionych technik lub stawianych przed kandydatem wymagań.

Miejsce zatrudniania: Boruta-Zachem Biochemia, ul. Wojska Polskiego 65, Bydgoszcz

Start: marzec-kwiecień 2018

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”