05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Oferty Pracy

Kariera

Staż z możliwością kontynuacji pracy w ramach studiów doktoranckich. (ST-01-17)

Temat: Zastosowanie techniki spektroskopii korelacji fluorescencji (z ang. Fluorescence Correlation Spectroscopy FCS) do badań w układach biologicznych.

Boruta-Zachem Biochemia we współpracy z Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje zmotywowanej osoby do pracy przy zbudowaniu i przygotowaniu systemu FCS do pomiarów na próbkach biologicznych.

Poszukiwany profil: student II roku studiów magisterskich lub inżynierskich o profilu optyka, optoelektronika lub biofizyka (lub ich absolwent).

Wymagania:

  • Znajomość zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu optyki liniowej (umiejętność konstrukcji prostych linii optycznych).
  • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu optoelektroniki.
  • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu spektroskopii fluorescencji (ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii korelacji fluorescencji FCS).
  • Znajomość funkcjonowania mikroskopii fluorescencyjnej w trybie konfokalnym.
  • Umiejętność pracy w środowisku programowania LabView.
  • Wymagana znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną wymianę informacji ze współpracownikami z zagranicy.
  • Otwartość i łatwość komunikacji z innymi członkami zespołu

Okres pracy: od marca 2018 do lipca 2018 (na terenie UWr). Następnie, istnieje możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich na Wydziale Biotechnologii UWr (od października 2018, po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego). Studia byłyby realizowane przy ścisłej współpracy z firmą Boruta-Zachem Biochemia w Bydgoszczy.

Prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres .lp.mehcaz-aturobnl@bzikswezsamot.jeimoltrab


Proszę o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”