05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Posiadamy technologię umożliwiającą wytwarzanie biosurfaktantu z biomasy rzepakowej

Nasze biosurfaktanty


Posiadamy wyłączne prawo do unikalnej w skali światowej technologii wydajnego wytwarzania biosurfaktantu o wysokich właściwościach pianotwórczych oraz emulgujących na bazie biomasy - śruty poekstrakcyjnej i makuchu rzepakowego. Aktualnie pracujemy nad wykorzystaniem posiadanych zasobów do wdrożenia produkcji biosurfaktantów na skalę przemysłową.

Właściwości naszych biosurfaktantów

1. Są bezpiecznie dla skóry, nie wywołują podrażnień.

2. Są całkowicie biodegradowalne. Biodegradacja surfaktyny po 8 dniach wynosi ok. 67%. W przypadku surfaktantów syntetycznych (pochodzenia chemicznego) biodegradacji po 8 dniach nie zaobserwowano (wskaźnik biodegradacji mierzono metodą BOD/TOD).

3. Gwarantują wysoką jakość produktów, których są składnikiem. Znacząco obniżają napięcie powierzchniowe z 72 mN.m-1 do 27 mN.m-1. Krytyczne stężenie micelizacji (CMC) naszej surfaktyny wynosi od 6 – 20 μmol/l. Stanowi to o doskonałej wydajności, nawet znacznie lepszej niż niektóre syntetyczne surfaktanty (SDS 700 μmol/l, CMC 42.5 mN.m-1, dane: Food Technol. Biotechnol. 47 (1) 27–31 (2009)).

4. Posiadają zbliżone właściwości emulgujące do właściwości emulgujących surfaktantów syntetycznych. Współczynnik emulgacji E24 surfaktyny wynosi 69.1%, podczas gdy surfaktantu syntetycznego E24 wynosi 71.7%.

5. Są stabilne w zmieniającym się pH. Nasza surfaktyna zachowuje swoje doskonałe właściwości w szerokim spektrum pH.

6. Zachowuje swoje właściwości w temperaturach niższych niż surfaktanty syntetyczne.