05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Realizujemy projekty innowacyjne na skalę światową

Badania i Rozwój

Prowadzimy badania w obszarze chemii
oraz biologii.

Podejmujemy nowatorskie przedsięwzięcia, rozumiejąc jak duże znaczenie dla naszej firmy ma rozwój technologiczny.

Aktualnie realizujemy dwa projekty badawcze:

  1. Innowacyjne opatrunki wykorzystujące technologię nano o szczególnych właściwościach wspomagających proces gojenia się ran.

  2. Rozwój technologii wytwarzania biosurfaktantów z biomasy powstającej przy produkcji oleju rzepakowego (biosurfaktanty są istotnym składnikiem produktów FMCG (m.in. chemii gospodarczej, kosmetyków) oraz są wykorzystywane do innych celów przemysłowych).

Ponadto przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia we współpracy z ośrodkami naukowymi.