05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Biosurfaktanty

Rozwijamy technologię wytwarzania biosurfaktantu o wysokich właściwościach pianotwórczych oraz emulgujących.

Stosujemy nowatorską technologię. Dotąd na świecie nie wytwarzano biosurfaktantów z biomasy rzepakowej. Uzyskane podczas badań know-how pozwala nam wdrażać proces produkcji naturalnych środków powierzchniowo czynnych na skalę przemysłową.

Nasze surfaktanty są przyjazne dla człowieka i środowiska.

Mimo dotychczasowych sukcesów w tej dziedzinie, prowadzimy badania nad dalszym doskonaleniem metody otrzymywania surfaktyny, w celu zwiększenia wydajności tego procesu. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowego podłoża dla wzrostu mikroorganizmów - szczepów bakteryjnych syntetyzujących biosurfaktanty o właściwościach potrzebnych w przemyśle.

Więcej informacji na temat biosurfaktantów znajduje się w sekcji Biochemia