11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Biosurfaktanty

Rozwijamy technologię wytwarzania biosurfaktantu o wysokich właściwościach pianotwórczych oraz emulgujących.

Stosujemy nowatorską technologię. Dotąd na świecie nie wytwarzano biosurfaktantów z biomasy rzepakowej. Uzyskane podczas badań know-how pozwala nam wdrażać proces produkcji naturalnych środków powierzchniowo czynnych na skalę przemysłową.

Nasze surfaktanty są przyjazne dla człowieka i środowiska.

Mimo dotychczasowych sukcesów w tej dziedzinie, prowadzimy badania nad dalszym doskonaleniem metody otrzymywania surfaktyny, w celu zwiększenia wydajności tego procesu. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowego podłoża dla wzrostu mikroorganizmów - szczepów bakteryjnych syntetyzujących biosurfaktanty o właściwościach potrzebnych w przemyśle.

Więcej informacji na temat biosurfaktantów znajduje się w sekcji Biochemia