19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Biosurfaktanty

Rozwijamy technologię wytwarzania biosurfaktantu o wysokich właściwościach pianotwórczych oraz emulgujących.

Stosujemy nowatorską technologię. Dotąd na świecie nie wytwarzano biosurfaktantów z biomasy rzepakowej. Uzyskane podczas badań know-how pozwala nam wdrażać proces produkcji naturalnych środków powierzchniowo czynnych na skalę przemysłową.

Nasze surfaktanty są przyjazne dla człowieka i środowiska.

Mimo dotychczasowych sukcesów w tej dziedzinie, prowadzimy badania nad dalszym doskonaleniem metody otrzymywania surfaktyny, w celu zwiększenia wydajności tego procesu. Koncentrujemy się na poszukiwaniu nowego podłoża dla wzrostu mikroorganizmów - szczepów bakteryjnych syntetyzujących biosurfaktanty o właściwościach potrzebnych w przemyśle.

Więcej informacji na temat biosurfaktantów znajduje się w sekcji Biochemia