19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Realizujemy projekty innowacyjne na skalę światową

Badania i Rozwój

Prowadzimy badania w obszarze chemii
oraz biologii.

Podejmujemy nowatorskie przedsięwzięcia, rozumiejąc jak duże znaczenie dla naszej firmy ma rozwój technologiczny.

Aktualnie realizujemy dwa projekty badawcze:

  1. Innowacyjne opatrunki wykorzystujące technologię nano o szczególnych właściwościach wspomagających proces gojenia się ran.

  2. Rozwój technologii wytwarzania biosurfaktantów z biomasy powstającej przy produkcji oleju rzepakowego (biosurfaktanty są istotnym składnikiem produktów FMCG (m.in. chemii gospodarczej, kosmetyków) oraz są wykorzystywane do innych celów przemysłowych).

Ponadto przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia we współpracy z ośrodkami naukowymi.