19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Media supplies

Przychody Boruty Zachem wzrosły o 24 proc. w IV kwartale 2018 r.

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.   

 

W IV kwartale 2018 r. przychody Boruty były wyższe o 24 proc. i wyniosły 8,8 mln zł wobec 7,1 mln zł w tym samym okresie zeszłego roku. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto były na poziomie porównywalnym jak w IV kwartale 2017 r. i wyniosły odpowiednio 2,1 mln zł i 2,0 mln zł. Rok 2018 Spółka zamknęła 6-procentowym wzrostem przychodów ze sprzedaży, której wartość wyniosła 24,2 mln zł wobec 22,8 mln zł w 2017 roku. Wynik EBIT w tym okresie wyniósł 0,8 mln zł, a zysk netto 0,7 mln zł.

 

- Najważniejszy wpływ na znaczącą poprawę przychodów miała koncentracja działalności w obszarze produkcji i dystrybucji ekologicznych produktów OnlyBio i OnlyEco. Wyższe przychody zostały osiągnięte dzięki wzmocnieniu marki i podpisaniu wielu nowych kontraktów, w tym zagranicznych. Trend ten planujemy utrzymać również w kolejnych okresach  – powiedział Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruta-Zachem S.A. Koncentracja na rozwijanej gałęzi biznesu oraz zaangażowanie w nowe, nadchodzące projekty to czynniki, które w przyszłości powinny przynieść jeszcze lepszą rentowność Grupy – dodał Wiceprezes.

W IV kwartale Boruta Zachem przeprowadziła skuteczne działania w zakresie zwiększenia produkcji oraz dostępności ekologicznych wyrobów w Polsce i zagranicą. Sieć sprzedaży spółki dystrybucyjnej Laboratorium Naturella, przyrasta w dynamicznym tempie i składa się już z wielu sieci handlowych, delikatesów ekologicznych, aptek oraz drogerii. W czwartym kwartale 2018 r. firma przeprowadziła duże akcje sprzedażowe typu in-out w sieciach Lidl oraz nawiązała współpracę z największym dystrybutorem na rynku tradycyjnym, grupą Delko. Aktualnie trwają negocjacje umów z czołowymi sieciami drogeryjnymi w Polsce takimi jak Rossmann, Douglas czy Super-pharm.

 

Jednocześnie nowa marka rozwija się na rynkach zagranicznych. Sprzedaż ekologicznych produktów ruszyła w Czechach, Słowenii, Finlandii, Szwajcarii i Hiszpanii. W IV kwartale firma Laboratorium Naturella uczestniczyła w targach: Natural Product Scandinavia w Szwecji oraz Cosmoproof w Hongkongu. W ich wyniku Spółka obecnie negocjuje nowe kontrakty z partnerami, którzy mieliby rozpocząć sprzedaż wyrobów w krajach skandynawskich oraz nawiązać relacje z jedną z większych sieci ekomarketów z Niemiec.

 

W październiku 2018 r. Boruta Zachem ogłosiła chęć przejęcia firmy Laboratorium Naturella. W styczniu 2019 r. producent podpisał umowę zobowiązującą do nabycia 100 proc. udziałów w polskiej spółce biotechnologicznej. Cena sprzedaży wyniosła 110.000 zł, a przeniesienie własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy.  Od I kwartału 2019 r. Laboratorium Naturella wchodzi w skład grupy kapitałowej Boruta Zachem.