05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Media about us

To produce non-allergenic cosmetics

Polish manufacturer Boruta-Zachem is planning to launch production of non-allergenic cosmetics in Bydgoszcz, in the country’s north.

The new products launched by the firm will include soaps made with the use of canola oil, Pawel Klocek, a spokesperson for Boruta-Zachem, told local daily Gazeta Wyborcza. The Kujawsko-Pomorskie region, where the new plant will be launched, is also home to numerous canola industry players. This is expected to ensure that sufficient supply is secured for Boruta-Zachem’s manufacturing project.

Full article