19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

ESPI Reports

Report 7/2021 (01.03.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 6/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zwiększenie stanu posiadania

Report 5/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 4/2021 (26.02.2021)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 3/2021 (23.02.2021)
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej - ponowna publikacja załacznika do raportu ESPI 2/2021

Report 2/2021 (23.02.2021)
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Report 1/2021 (23.02.2021)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Report 32/2020 (31.12.2020)
Zawarcie istotnych umów z Boruta - Zachem Kolor sp. z o.o.

Report 31/2020 (31.12.2020)
Zawarcie istotnych umów z Inventionbio S.A.

Report 30/2020 (30.12.2020)
Nabycie pakietu kontrolnego w spółce Inventionbio S.A.

Report 29/2020 (30.12.2020)
Zawarcie umowy sprzedaży Obligacji serii A.

Report 28/2020 (28.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 18,9 mln.

Report 27/2020 (22.12.2020)
Informacja o zakończeniu negocjacji przejęcia InventionBio sp. z o.o.

Report 26/2020 (18.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 10,7 mln

Report 25/2020 (17.12.2020)
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez spółkę Onlybio.life Sp. z o.o.

Report 24/2020 (01.12.2020)
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 16,5 mln.

Report 23/2020 (01.12.2020)
Zarekomendowanie przez NCBiR do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 18,9 mln.

Report 22/2020 (06.11.2020)
Wdrożenie projektu e-commerce Onlybio.life Sp. z o.o.

Report 21/2020 (05.11.2020)
Rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego przez spółkę Onlybio.life Sp. z o.o.

Report 20/2020 (23.10.2020)
Zarekomendowanie przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 10,7 mln.

Report 19/2020 (20.10.2020)
Zawarcie umowy z domem maklerskim dotyczącej przygotowania prospektu emisyjnego.

Report 18/2020 (14.10.2020)
Zarekomendowanie przez PARP do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 16,5 mln.

Report 17/2020 (14.10.2020)
Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę InventionBio sp. z o.o.

Report 16/2020 (14.10.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 15/2020 (12.10.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

Report 14/2020 (08.10.2020)
Umowa ramowa z Sensdx S.A. w zakresie wykorzystania biosurfaktantów w produkcji biosensorów używanych w detekcji wirusów

Report 12/2020 (25.09.2020)
Rozwiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Report 11/2020 (23.09.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności - rozpoczęcie negocjacji

Report 10/2020 (15.09.2020)
Plan rozwoju Spółki na lata 2020-2023

Report 09/2020 (11.09.2020)
Zawarcie umowy o zachowaniu poufności – rozpoczęcie współpracy

Report 08/2020 (28.08.2020)
Informacja o rozpoczęciu negocjacji

Report 06/2020 (31.07.2020)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Report 05/2020 (24.07.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.

Report 05/2020 (24.07.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej 5%.

Report 04/2020 (23.07.2020)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - o zmianie sposobu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Boruta – Zachem S.A. (z pośredniego na bezpośredni)

Report 03/2020 (09.06.2020)
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Report 02/2020 (27.01.2020)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Report 18/2019 (02.12.2019)
Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej

Report 17/2019 (18.10.2019)
Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Report 16/2019 (14.10.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 15/2019 (14.10.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania

Report 14/2019 (05.09.2019)
Zakup obligacji serii A

Report 13/2019 (29.07.2019)
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E

Report 11/2019 (09.07.2019)
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Report 9/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Report 8/2019 (17.06.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – zmniejszenie stanu posiadania

Report 7/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Report 6/2019 (17.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Report 5/2019 (15.04.2019)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Report 4/2019 (13.03.2019)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Report 3/2019 (07.03.2019)
Umorzenie sprawy dotyczącej pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Report 1/2019 (31.01.2019)
Zawarcie umowy sprzedaży (zakupu) udziałów w spółce Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Report 17/2018 (31.12.2018)
Nieodpłatne przeniesienia akcji powodujące zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (zbycie akcji) oraz przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (nabycie akcji)

Raport 16/2018 (21.12.2018)
Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży spółki Laboratorium Naturella sp. z o.o.

Report 15/2018 (21.12.2018)
Objęcie i przyjęcie Obligacji

Report 14/2018 (04.12.2018)
Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej – pośrednie przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Report 13/2018 (29.10.2018)
Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki Laboratorium Naturella Sp. z o.o.

Report 12/2018 (01.10.2018)
Przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 11/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 10/2018 (25.09.2018)
Zwiększenie stanu posiadania poprzez zawarcie Porozumienia Akcjonariuszy

Report 9/2018 (25.09.2018)
Zmniejszenie udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 8/2018 (24.09.2018)
Przekroczenie progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 7/2018 (10.07.2018)
Otrzymanie pozwu o ustalenie nieistnienia uchwał ZWZ Spółki z 28 maja 2018 r.

Report 6/2018 (08.07.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

4/2018 (04.06.2018)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Report 2/2018 (11.05.2018)
Podpisanie umowy o współpracy z Laboratorium Naturella

Report 8/2017 (21.12.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 7/2017 (21.12.2017)
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 6/2017 (29.08.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Raport 5/2017 (10.05.2017)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 4/2017 (27.04.2017)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Report 3/2017 (28.03.2017)
Zamiar zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Report 1/2017 (07.02.2017)
Brak przyznania dofinansowania projektu

Report 7/2016 (21.12.2016)
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Report 6/2016 (21.12.2016)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 5/2016 (29.09.2016)
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu

Report 4/2016 (30.06.2016)
Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Report 2/2016 (31.05.2016)
Increase in the total number of votes in the Company

Report 1/2016 (01.02.2016)
Information on transactions of person having access to confidential informations in 2015 year

Report 23/2015 (16.12.2015)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 23/2015 (30.11.2015)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 22/2015 (23.09.2015)
Reducing the share below 10% of the total number of votes in the Company

Report 21/2015 (22.09.2015)
Crossing the threshold of 5% of the total number of votes in the Company

Report 20/2015 (28.08.2015)
Crossing the threshold of 5% of the total number of votes in the Company

Report 19/2015 (03.07.2015)
The increase in the total number of votes in the Company

Report 18/2015 (03.07.2015)
Reduction in the total number of votes in the Company

Report 17/2015 (25.06.2015)
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company on 22th June 2015

Report 16/2015 (25.06.2015)
Crossing the threshold of 10% in the total number of votes in the Company

Report 15/2015 (25.06.2015)
Crossing the threshold of 10% in the total number of votes in the Company

Report 14/2015 (25.06.2015)
Reduction in the total number of votes in the Company

Report 13/2015 (27.05.2015)
Announcement about convening the ordinary General Meeting Boruta-Zachem SA along with drafts of resolutions

Report 12/2015 (04.05.2015)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 11/2015 (04.05.2015)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 10/2015 (19.02.2015)
Reduction in the total number of votes in the Company

Report 9/2015 (17.02.2015)
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company on 16th February 2015 r.

Report 8/2015 (13.02.2015)
Crossing the threshold of 5% in the total number of votes in the Company

Report 7/2015 (13.02.2015)
Crossing the threshold of 5% in the total number of votes in the Company

Report 6/2015 (12.02.2015)
Crossing the threshold of 10% in the total number of votes in the Company

Report 5/2015 (10.02.2015)
Crossing the threshold of 10% in the total number of votes in the Company

Report 4/2015 (06.02.2015)
Information about reducing the number of shares in the share capital and the total number of votes in the Issuer

Report 3/2015 (06.02.2015)
Information about the change of the number of shares in the share capital by a person having access to confidential informations

Report 2/2015 (27.01.2015)
Reducing the share below 5% of the total number of votes in the Company

Report 1/2015 (17.01.2015)
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting and draft resolutions


Report 12/2014 (31.12.2014)
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting and draft resolutions


Report 11/2014 (14.10.2014)
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting and draft resolutions


Report 10/2014 (14.10.2014)
Correction of the current report no. 7/2014

Report 9/2014 (10.10.2014)
Crossing the threshold of 5% of the total number of votes in the Company

Report 8/2014 (12.09.2014)
Reducing assets of company’s shares

Report 7/2014 (12.09.2014)
Information on transactions of persons having access to confidential information

Report 6/2014 (11.09.2014)
Crossing the threshold of 5% of the total number of votes in the Company

Report 5/2014 (14.08.2014)
Acquisition of shares by the Vice President of the Issuer

Report 4/2014 (12.08.2014)
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Company on 12th August 2014

Report 3/2014 (12.08.2014)
Acquisition of shares by the Vice President of the Issuer

Report 2/2014 (16.07.2014)
Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting and draft resolutions


Report 1/2014 (23.06.2014)
Access to ESPI system