05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Calendar

Schedule of submission of periodic reports in 2019:

Dates of publishing periodic reports in w 2018:

1) Report for the IV quarter 2018 r. –  14th February 2019
2) Report for the I quarter 2019r. –  15th May 2019
3) Report for the II quarter 2019 r. –  14th  August 2019
4) Report for the III quarter 2019 r. –  14th November 2019
5) Report for the 2018 –  31st May 2019

Schedule of submission of periodic reports in 2018:

Dates of publishing periodic reports in w 2018:

1) Report for the IV quarter 2017 r. –  13th February 2018
2) Report for the I quarter 2017r. –  14th May 2018
3) Report for the II quarter 2017 r. –  13th  August 2018
4) Report for the III quarter 2017 r. –  13th November 2018
5) Report for the 2016 –  30th May 2018


Schedule of submission of periodic reports in 2017:

Dates of publishing periodic reports in w 2017:

1) Report for the IV quarter 2016 r. –  13th February 2017
2) Report for the I quarter 2017r. –  12th May 2017
3) Report for the II quarter 2017 r. –  11th  August 2017
4) Report for the III quarter 2017 r. –  13th November 2017
5) Report for the 2016 –  10th April 2017


Schedule of submission of periodic reports in 2016:

Dates of publishing periodic reports in w 2016:

1) Report for the IV quarter 2015 r. –  15th February 2016
2) Report for the I quarter 2016 r. –  13th May 2016
3) Report for the II quarter 2016 r. –  12th  August 2016
4) Report for the III quarter 2016 r. –  14th November 2016
5) Report for the 2015 –  25th May 2016

Schedule of submission of periodic reports in 2015:

Dates of publishing periodic reports in w 2015:

1) Report for the IV quarter 2014 r. –  12th February 2015
2) Report for the I quarter 2015 r. –  14th May 2015
3) Report for the II quarter 2015 r. –  13th  August 2015
4) Report for the III quarter 2015 r. –  12th November 2015
5) Report for the 2014 –  7th April 2015


Schedule of submission of periodic reports in 2014:

Dates of publishing periodic reports in w 2014.:

Quarter reports:

1) Report for the II quarter 2014 – 11th August 2014
2) Report for the III quarter 2014 – 14th November 2014