05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

GMS

General Meeting of Shareholders (GMS) decides about major corporate issues, in range specified by law, including the Code of Commercial Companies and the Boruta-Zachem S.A. Articles of Association

Major legal regulations:

Articles of Association Boruta-Zachem S.A.

Sessions of General Meeting of Shareholders:04-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne23-12-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


23-04-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


08-03-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-01-2018

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 09th March 2018 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity10-05-2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futeresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „ Akcjonariusz”) posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:

- Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

- Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W załączeniu uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


02-05-2017

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th May 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity31-03-2017

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27th April 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


02-06-2016

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th June 2016 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


27-05-2015

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 22th June 2015 in Notarial Office Notary Janina Mietz, Pod Blankami 4/2, in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


17-01-2015

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 16 February 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


31-12-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27 January 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity06-11-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 02th December 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity16-07-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 12th August 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


18-06-2014

The Annual General Meeting of Shareholders held