19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

GMS

General Meeting of Shareholders (GMS) decides about major corporate issues, in range specified by law, including the Code of Commercial Companies and the Boruta-Zachem S.A. Articles of Association

Major legal regulations:

Articles of Association Boruta-Zachem S.A.

Sessions of General Meeting of Shareholders:07-09-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 08 października 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne04-07-2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 30 lipca 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne23-12-2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 21 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn"  przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


23-04-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne


08-03-2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BORUTA-ZACHEM SA

Zarząd Spółki Boruta-Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 06 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Słoneczny Młyn" przy ul. Jagiellońskiej 96 w Bydgoszczy, o godz. 9:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Boruta-Zachem S.A. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajdują się w załącznikach.

Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Projekty uchwał ZWZ Spółki Boruta-Zachem S.A. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Pełnomocnictwo osoby fizyczne Pełnomocnictwo osoby prawne31-01-2018

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 09th March 2018 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity10-05-2017

Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ na żądanie akcjonariusza

Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 maja otrzymał od Futeresky Finance Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej „ Akcjonariusz”) posiadającego 12.000.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego, na podstawie art.401 ust 1 KSH, wniosek z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 maja 2017 r następujących Uchwał:

- Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 26 lipca 2017 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu w ASO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

- Uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

W załączeniu uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 30 maja 2017 r. Zgłoszone uchwały stanowią odpowiednio Uchwałę nr 25 oraz Uchwałę nr 26 w załączonym porządku obrad.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


02-05-2017

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th May 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity31-03-2017

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27th April 2017 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 14:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


02-06-2016

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 30th June 2016 in “Słoneczny Młyn” hotel conference room, Jagiellońska str., 96 in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


27-05-2015

Announcement of the convening the Annual General Meeting of Shareholders

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 22th June 2015 in Notarial Office Notary Janina Mietz, Pod Blankami 4/2, in Bydgoszcz at 09:00 the Annual General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement on convening the Annual General Meeting of the company Boruta-Zachem S.A. Draft Resolutions on the Annual General Meeting Boruta-Zachem S.A. company Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


17-01-2015

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 16 February 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


31-12-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 27 January 2015 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity06-11-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 02th December 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity16-07-2014

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the
Extraordinary General Meeting

Board of Boruta-Zachem S.A. announces on 12th August 2014 in Notarial Office Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski s.c., Chłodna str., 15 in Warsaw at 12:00 Extraordinary General Meeting of Shareholders Boruta-Zachem S.A.

Announcement of the Management Board of Boruta-Zachem S.A. on the convening of the Extraordinary General Meeting Draft resolutions on Extraordinary General Meeting of Boruta-Zachem S.A. Form for exercising voting rights by proxy Information on the general number of shares and votes Power of attorney individuals Power of attorney legal entity


18-06-2014

The Annual General Meeting of Shareholders held