11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Board

Marcin Pawlikowski

Marcin Pawlikowski

Vice president of the board

A graduate of the Poznan Polytechnic, Department of Architecture, Constructions and Natural Life Engineering and finances and accounting in the Warsaw school of Economics. After graduating Poznan Polytechnic he was a shareholder and financial director in POL ENERGY Company, which deals with trading liquid gas.

He was also an owner of a consulting company the Polish Centre Of Strategic Advice. He participated in numerous undertakings in the public sector. He is an experienced manager in projects for governmental and local institutions. He was a President of the board for Victoria Asset Operation Centre SA since April 2011 to December 2012. He has been a President of the board AGTES SA since 20th of February 2012.

« go back