19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Board

Marcin Pawlikowski

Marcin Pawlikowski

Vice president of the board

A graduate of the Poznan Polytechnic, Department of Architecture, Constructions and Natural Life Engineering and finances and accounting in the Warsaw school of Economics. After graduating Poznan Polytechnic he was a shareholder and financial director in POL ENERGY Company, which deals with trading liquid gas.

He was also an owner of a consulting company the Polish Centre Of Strategic Advice. He participated in numerous undertakings in the public sector. He is an experienced manager in projects for governmental and local institutions. He was a President of the board for Victoria Asset Operation Centre SA since April 2011 to December 2012. He has been a President of the board AGTES SA since 20th of February 2012.

« go back