05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

General informations

Name of the company Boruta-Zachem SA
Address ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Telephone/Fax +48 52 374 82 40/+48 52 361 09 62
E-mail lp.mehcaz-aturobnl@bzri
List of activities Production of pigments, dyestuffs, chemicals (chemical industry), biosurfactants (cosmetics industry) and carrying out innovative research.
Seed capital 31 749 018,00 zł
KRS 0000482497
NIP 9532489839
REGON 093224721
Board Artur Bielski – President
Marcin Pawlikowski – Vice President
Authorised adviser Mercurius Financial Advisors
www.mfa.pl
Telefon : + 48 22 327 1670, Fax: + 48 22 327 1671
lp.afmnl@bzafm
Market animator Dom Maklerski BDM S.A.