05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Heliofors for paints and varnishes

Heliofor TFB-1

Specification

Colour Yellow powder
pH range
Density
Application method and dosage Heliofor TFB -1 in commercial form, should be added to paints to ensure its good dispersion. Depending on required whiteness level, dosage from 0,01 to 0,1% should be applied.
Special features Insoluble in water.

All the data given in this table elaborated carefully and are based on our experience and you can rely upon them. We cannot however, takeresponsibility for the resault obtained becuse they depend mostly on fabric used and the local conditions of dyes application, and on concentration ofthe dye used and the amount of dyeing assistant.

Application

OBA recommended to increase whiteness level white solvent paints.