05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Heliofors for paints and varnishes

Heliofor PP

Specification

Colour Yellow-brown liquid
pH range 7 - 10
Density 1,1 – 1,2 g/cm3
Application method and dosage It can be used with non-ionic and anionic compounds. The application together with cationic agents requires, each time, ensure there’s no precipitation occurs mixture components. When increasing paints whiteness level, should be applied dose: from 1 kg to 5 kg per 1 ton of paint.
Special features It has an average sensitivity to oxidizing agents, it is insensitive to alkali and reducing agents.

All the data given in this table elaborated carefully and are based on our experience and you can rely upon them. We cannot however, takeresponsibility for the resault obtained becuse they depend mostly on fabric used and the local conditions of dyes application, and on concentration ofthe dye used and the amount of dyeing assistant.

Application

OBA recommended to increase whiteness level water dispersion paints, contained cellulose derivatives as a thickener.