19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Disinfectant agents

Chloramine T

Specification

Colour White powder
Chloride content % (m/m) 20 - 25

All the data given in this table elaborated carefully and are based on our experience and you can rely upon them. We cannot however, takeresponsibility for the resault obtained becuse they depend mostly on fabric used and the local conditions of dyes application, and on concentration ofthe dye used and the amount of dyeing assistant.

Application

Chloramine T is a disinfectant with bactericidal action. It is applicable to disinfect: non-absorbent surfaces and objects, tables, tools, equipments, containers, vessels, tanks, shower, toilets, underwears. Biocidal effect is due to the slow emission of chloride from aqueous solutions of the preparation in contact with dust, dirt, fluids, organic material.