11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Disinfectant agents

Chloramine T

Specification

Colour White powder
Chloride content % (m/m) 20 - 25

All the data given in this table elaborated carefully and are based on our experience and you can rely upon them. We cannot however, takeresponsibility for the resault obtained becuse they depend mostly on fabric used and the local conditions of dyes application, and on concentration ofthe dye used and the amount of dyeing assistant.

Application

Chloramine T is a disinfectant with bactericidal action. It is applicable to disinfect: non-absorbent surfaces and objects, tables, tools, equipments, containers, vessels, tanks, shower, toilets, underwears. Biocidal effect is due to the slow emission of chloride from aqueous solutions of the preparation in contact with dust, dirt, fluids, organic material.