19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Products and services

Dyestuffs

Dyestuffs

Our offer includes an extensive colour range of powder dyestuffs, micro granules and liquids, all of which meet high international standards.
Particular solicitude for quality and modern process of production, systematic modernization of the industr

Pigments

Pigments

Our offer includes inorganic pigments in powder form, they are based on iron oxide as well as different non-organic
colouring compounds. They are mainly iron pigments in colours from yellow to orange, red, brown and black.

Heliofors

Heliofors

Optical brighteners offered by our company are known by its trade name as Heliofors. These agents are used to enhance the whiteness of various white items and to brighten up other colours and colour elements.

Auxiliaries

Auxiliaries

We are at the same time a producer of our own range and
a distributor of Bozzetto GmbH in the scope of auxiliaries
for the textile industry.

Disinfectant agents

Disinfectant agents

Chloramine T - is a germicidal agent designated for disinfecting working surfaces, tools, items, sanitary equipment, underwear and hands.

Services

Services

Boruta-Zachem Kolor SA also offers a wide range of services in a scope of carrying out physical and physicochemical processes such as: size reduction, grinding, synthesis, packing and mixing.