11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

EU Projects

Grants for innovation

Boruta-Zachem Colour Company is a beneficiary of POIG 8.2 project. The title of the project: Implementation of the B2B system in order to improve cooperation of Boruta-Zachem Colour with its partners.

The implementation of the project aims to improve the business processes carried out between a proposer and partner companies (suppliers and customers).

Important links: