01.11.2018

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej podpisała list intencyjny w sprawie potencjalnego przejęcia biotechnologicznej firmy oferującej ekologiczne kosmetyki i środki czystości, Laboratorium Naturella. Porozumienie umożliwi rozpoczęcie negocjacji w sprawie szczegółowych warunków umowy. Obie strony chcą zakończyć negocjacje w 2018 r., a wartość transakcji nie przekroczy 1,0 mln zł.

EU Projects

Grants for innovation

Boruta-Zachem Colour Company is a beneficiary of POIG 8.2 project. The title of the project: Implementation of the B2B system in order to improve cooperation of Boruta-Zachem Colour with its partners.

The implementation of the project aims to improve the business processes carried out between a proposer and partner companies (suppliers and customers).

Important links: