19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

EU Projects

Grants for innovation

Boruta-Zachem Colour Company is a beneficiary of POIG 8.2 project. The title of the project: Implementation of the B2B system in order to improve cooperation of Boruta-Zachem Colour with its partners.

The implementation of the project aims to improve the business processes carried out between a proposer and partner companies (suppliers and customers).

Important links: