05.09.2019

Boruta-Zachem, spółka działająca w branży chemiczno-kosmetycznej, w drugim kwartale wypracowała 8,3 mln zł przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o 54 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. Na wzrost sprzedaży wpływ miały zwiększone działania marketingowe w zakresie ekologicznych marek oraz pozyskanie nowych, dużych klientów. W tym okresie spółka również poprawiła wyniki finansowe i rentowność na każdym poziomie działalności.

Research cooperation

We have initiated the cooperation with the following research centres:

Wrocław University

An extension of the cooperation:

  • Creation of the ecological household chemicals and cosmetics based on biosurfactants.
  • Formulating of the bandage composition, which is the basis of the nano bandages.

National Institute of Public Health – State Institute of

An extension of the cooperation:

  • Formulating of modern bandages based on nanostructures of silicon dioxide with added KWAS POLITYTANOWY

University of Technology and Life Science in Bydgoszczy

An extension of the cooperation

  • Research, analytical, pro-innovative and implementation work, especially in the extent of formulating new informatics systems (implementation of the algorithm, which improves the process of assorting the colours). Moreover cooperation encompasses didactic work.