19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Biosurfactants

We are developing the manufacturing the technology of biosurfactants with their high properties for emulsification and foam creation.

We use groundbreaking technology. Biosurfactants have not been produced from the rape biomass yet. Gained through research the know-how helps us to implement the production process of the superficially active, natural agents on an industrial scale.

Our surfactants are human and environment friendly.

Despite of our existing success in this field, in order to increase the efficiency of this process, we are still carrying out research on the further improvement of the method of manufacturing the surfactants. We concentrate on searching for new basis for the growth of microorganisms - strains of bacteria which synthesise biosurfactants which have the properties required in the industry.


For any further information visit Bichemistry section.