11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Biosurfactants

We are developing the manufacturing the technology of biosurfactants with their high properties for emulsification and foam creation.

We use groundbreaking technology. Biosurfactants have not been produced from the rape biomass yet. Gained through research the know-how helps us to implement the production process of the superficially active, natural agents on an industrial scale.

Our surfactants are human and environment friendly.

Despite of our existing success in this field, in order to increase the efficiency of this process, we are still carrying out research on the further improvement of the method of manufacturing the surfactants. We concentrate on searching for new basis for the growth of microorganisms - strains of bacteria which synthesise biosurfactants which have the properties required in the industry.


For any further information visit Bichemistry section.