19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

We have technology enabling us to manufacture biosurfactants from rape biomass

Biochemistry

Biosurfactants are surface active agents originating from plants, their visible effect is forming of an emulsion or a foam.

Due to their unique properties they can be used for production of cleaning supplies, paints, cosmetics, groceries or even medicines.

Boruta-Zachem have exclusive rights to technology which enables manufacturing of biosurfactant surfactin on an industrial scale. Surfactin is synthesized by the bacteria of the genus Bacillus from biomass left after rapeseed oil production.

The aim of the company is to promote biosurfactants as an alternative to surfactants of chemical origin. The ambition of Boruta-Zachem is to optimise the production of biosurfactants originating from biomass fermentation to an extent that cost of their production is close to their chemical equivalents..

If you are interested in working for us check our current listings in Career Section.