11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Mission and values

We work to improve the level of human life by providing high quality products and technological solutions.

  • We create a new quality by joining our many years of experience and the latest scientific advancements.

  • We successfully fulfil the demand of the pigment and dyestuffs market used in many sectors of economy.

  • We produce biosurfactants, which are surfactants of natural origins used for production natural cosmetics and cleaning supplies.

  • We carry out groundbreaking scientific research, which can contribute to the improvement of life for future generations.

   We achieve our goals in an honest, transparent and responsible manner out of concern for the surroundings.