19.08.2020

Boruta-Zachem S.A. – spółka notowana na NewConnect, kontynuuje dynamiczny wzrost wyników, przede wszystkim za sprawą ekologicznej gałęzi biznesu. Właściciel marek OnlyBio i OnlyEco w drugim kwartale wypracował 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – jest to wynik o ponad 55 proc. wyższy w porównaniu do poprzedniego roku. W tym okresie, firma osiągnęła blisko 1 mln zł zysku netto, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Bardzo dobre wyniki to efekt rozwoju sieci sprzedaży oraz rosnącej popularności ekologicznych marek.

Company’s operation

BOTUTA-ZACHEM is a production company which operates within the chemical industry and provides solutions for many of the sectors of the economy.


The company operation focuses on three main fields

  • The production of dyestuffs and pigments
  • The production of biosurfactants used in chemical and cosmetics industry
  • research and development of innovative chemical solutions

The firm is an acknowledged producer of dyestuffs, pigments, optical brighteners and other chemical agents.

The enterprise will be the first in Poland as the producer of household chemicals and cosmetic products based on biosurfactants. This operation will be carried out due to our own laboratories and modern production line.


BORUTA-ZACHEM SA consists of three main divisions: