11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Company’s operation

BOTUTA-ZACHEM is a production company which operates within the chemical industry and provides solutions for many of the sectors of the economy.


The company operation focuses on three main fields

  • The production of dyestuffs and pigments
  • The production of biosurfactants used in chemical and cosmetics industry
  • research and development of innovative chemical solutions

The firm is an acknowledged producer of dyestuffs, pigments, optical brighteners and other chemical agents.

The enterprise will be the first in Poland as the producer of household chemicals and cosmetic products based on biosurfactants. This operation will be carried out due to our own laboratories and modern production line.


BORUTA-ZACHEM SA consists of three main divisions: