11.03.2019

Boruta-Zachem – spółka notowana na NewConnect, działająca w branży chemicznej, osiągnęła
w czwartym kwartale 8,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 2,0 mln zł. Dynamiczny wzrost przychodów to efekt rosnącej skali działalności segmentu chemii gospodarczej
i kosmetyków, których produkcja oparta jest na bazie ekologicznej biosurfaktyny.

Kontakt für die Medien

Kontakt für die Mediem


Zuständig für die Beantwortung der Medienfragen ist:

Magdalena Michalewska

InnerValue Investor Relations

Tel. +48 502 258 387

lp.eulavrenninl@bzakswelahcim.m