05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Posiadamy technologię umożliwiającą wytwarzanie biosurfaktantu z biomasy rzepakowej

Biochemia

Biosurfaktanty to środki powierzchniowo czynne pochodzenia roślinnego, których widocznym efektem działania może być tworzenie się emulsji lub piany.

Ze względu na unikalne właściwości mogą być wykorzystywane do produkcji wszelkich środków czyszczących, farb, kosmetyków, artykułów spożywczych, a nawet leków.

Boruta-Zachem posiada wyłączne prawo do technologii umożliwiającej wytwarzanie na skalę przemysłową biosurfaktantu surfaktyny, syntetyzowanej przez bakterie z rodzaju Bacillus – powstających z biomasy - odpadów z produkcji oleju rzepakowego.

Celem spółki jest upowszechnienie biosurfaktantów – jako alternatywy dla surfaktantów pochodzenia chemicznego. Ambicją firmy Boruta‑Zachem jest optymalizacja produkcji środków powierzchniowo czynnych pochodzenia roślinnego do takiego stopnia, aby koszt ich wytworzenia był zbliżony do chemicznych odpowiedników.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą dla nas sprawdź aktualne oferty w dziale Kariera.