05.12.2016

Boruta-Zachem – czołowy polski producent barwników, pigmentów i rozjaśniaczy optycznych, w okresie trzech kwartałów 2016 r. osiągnął 17,68 mln zł przychodów ze sprzedaży. To wzrost o ponad 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk z działalności operacyjnej i zysk netto w tym samym okresie wyniosły odpowiednio 112,9 i 23,5 tys. zł. Spółka jednocześnie kontynuowała prace nad rozwojem wydziału ekologicznej chemii gospodarczej i kosmetyków, których produkcja opiera się na bazie wysokiej jakości biosurfaktantów.

Realizujemy projekty innowacyjne na skalę światową

Badania i Rozwój

Prowadzimy badania w obszarze chemii
oraz biologii.

Podejmujemy nowatorskie przedsięwzięcia, rozumiejąc jak duże znaczenie dla naszej firmy ma rozwój technologiczny.

Aktualnie realizujemy dwa projekty badawcze:

  1. Innowacyjne opatrunki wykorzystujące technologię nano o szczególnych właściwościach wspomagających proces gojenia się ran.

  2. Rozwój technologii wytwarzania biosurfaktantów z biomasy powstającej przy produkcji oleju rzepakowego (biosurfaktanty są istotnym składnikiem produktów FMCG (m.in. chemii gospodarczej, kosmetyków) oraz są wykorzystywane do innych celów przemysłowych).

Ponadto przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia we współpracy z ośrodkami naukowymi.